Hoe wordt de bloedsuikerspiegel aangegeven?

Voor patiënten met diabetes is het belangrijk om te begrijpen hoe suiker wordt aangeduid in de bloedtest om de testresultaten te kunnen interpreteren. Naast de klassieke tests worden aangeboden en ingezet. Moderne analysatoren duiden de parameters van de letters van het Latijnse alfabet aan met de afkorting van de namen van de relevante stoffen. Het is de kennis van de indicatoren die de patiënt in staat stelt het verloop van de ziekte te begrijpen en te beheersen. Door de bloedsamenstelling te evalueren, kunt u de metabolismeprocessen in het menselijk lichaam regelen, ongewenste effecten en complicaties voorkomen en verminderen en, indien nodig, de therapie corrigeren.

Wat zijn de soorten tests?

Over het algemeen is de bloedglucosespiegel niet aangegeven.

Moderne analysers van een druppel bloed schrijven van 5 naar 24 parameters. Het materiaal is afkomstig van zowel de vinger als de ader. Bloedsuiker wordt gemeten in millimol per liter of in mg% (milligram-procent). De volgende methoden voor het diagnosticeren van suikerniveaus worden gebruikt:

 • Express-methode - wordt uitgevoerd met een glucometer en teststrips.
 • Laboratoriumbloedtest voor suiker - wordt uitgevoerd met een analysator of reagentia.
 • De concentratie geglyceerd hemoglobine - geeft de gemiddelde graad van glucoseconcentratie weer gedurende een periode van 1-3 maanden.
 • Glucosetolerantietest - meet het niveau van verteerbaarheid van koolhydraten en de aanwezigheid van een overtreding van tolerantie voor hen.
Terug naar de inhoudsopgave

Hoe wordt suiker geëtiketteerd in bloedonderzoek?

Zo kun je suiker spellen in de resultaten van een bloedtest:

 • glucose;
 • glucose of afgekort GLU.
In het biochemische bloedmonster is glucose "Glucose (GLU)". Terug naar de inhoudsopgave

Andere opties

Hematologische analysers hebben elk hun eigen indicatoren. Onder andere parameters geanalyseerd op de apparaten, zijn er die beschreven in de tabel:

De aanduiding van suiker in de bloedtest

De lijst met onderzoeken van niet-glucose is niet beperkt tot één analyse.

Een uitgebreide lijst van laboratoriumtests vergroot de reikwijdte van de diagnostiek aanzienlijk.

Elk van hen is een noodzakelijk hulpmiddel om een ​​volledig beeld te krijgen.

Welke tests tonen suiker?

Glucose is een noodzakelijk onderdeel van het energiemetabolisme. Dit wordt aangegeven in de analyse in het Latijn - GLU. Een speciaal hormoon, insuline, is betrokken bij het reguleren van de hoeveelheid en verwerking ervan.

Met zijn tekort is de opname van suiker door het lichaam verminderd. Bij dergelijke aandoeningen is het constant aanwezig in het bloed en de urine. Om de bestaande afwijkingen te bepalen, krijgt de patiënt een laboratoriumtest toegewezen.

 • droge mond;
 • jeuk en droge huid;
 • constante dorst;
 • lange helende wonden;
 • lethargie en zwakte;
 • vaak plassen.

In de eerste fase wordt het belangrijkste onderzoek benoemd, dat suiker toont. Het bevat een algemene urinetest en bloed voor glucose. Ze worden beschouwd als de meest informatieve methoden in de eerste fase van pathologische detectie.

Testen wordt uitgevoerd in een medische instelling. Capillair of veneus bloed is geschikt voor onderzoek op suiker. Een alternatief is de snelle test, die wordt uitgevoerd met een speciaal apparaat - een glucometer.

Urineonderzoek is opgenomen in de lijst van fundamenteel onderzoek. Het geeft belangrijke informatieve gegevens over de gezondheid van de patiënt. Normaal in de urine mag geen suiker zijn. Zijn aanwezigheid is een teken van diabetes of prediabetes.

In situaties waarin suiker wordt gedetecteerd in de hoofdanalyses, worden aanvullende testen ingediend om de diagnose te bevestigen.

Studies worden aangewezen voor controversiële kwesties:

 • als de bloedsuikerspiegel niet wordt gedetecteerd en in de urine wordt gedetecteerd;
 • als de indicatoren iets worden verhoogd zonder de diagnostische limiet te overschrijden;
 • als suiker in urine of bloed in verschillende gevallen aanwezig is (af en toe).

Sugar Test Videos:

Soorten glucosetests

Naast standaard bloed- en urinetests zijn er aanvullende laboratoriummethoden. Een volledige lijst van glucosetesten is als volgt: standaardanalyse, urinesuikertest, geglyceerd hemoglobine, glucosetolerantietest, geglycosyleerd albumine (fructosamine).

Glucose tolerant

Glucosetolerantietest - een onderzoeksmethode die de hoeveelheid suiker aangeeft, rekening houdend met de belasting. Hiermee kunt u het niveau en de dynamiek van indicatoren vastleggen. Te huur in verschillende fasen met een interval van een half uur. Eerst wordt de waarde bepaald op een lege maag, vervolgens "met een lading", waarna de intensiteit van de concentratieafname wordt gecontroleerd. Tijdens de gehele procedure is roken, drinken en eten niet toegestaan. Voordat het onderzoek rekening houdt met de algemene voorbereidingsregels.

GTT wordt niet uitgevoerd na operaties, bevalling, hartaanvallen, tijdens acute ontstekingsprocessen. Niet toegewezen aan diabetici wanneer het suikergehalte> 11 mmol / l op een lege maag.

Glycosyleerd hemoglobine

Glycated hemoglobin is een type onderzoek dat glucose over een lange periode weergeeft. Het wordt vaak voorgeschreven voor de diagnose van de ziekte. Het is een indicator voor het beoordelen van de risico's die samenhangen met diabetes.

Het niveau wordt niet beïnvloed door het tijdstip en de voedselinname. Vereist in de regel geen speciale training en wordt op elk moment uitgevoerd.

GG is vereist om het niveau van compensatie van diabetes te beoordelen Hoge testscores duiden op de aanwezigheid van hoge bloedglucosewaarden gedurende vier maanden.

In geval van afwijkingen van de toegestane waarden, wordt de suikerverlagende therapie aangepast. Normalisatie van indicatoren wordt bereikt een maand na de genomen maatregelen.

Benaming in Latijnse letters HbA1c.

Glycosyleerd albumine

Fructosamine is een speciaal complex van glucose met bloedeiwitten. Een van de methoden voor de diagnose van diabetes en controle van de effectiviteit van therapie. GG vertoont daarentegen een gemiddelde bloedsuikerspiegel gedurende 21 dagen voorafgaand aan het testen.

Benoemd voor monitoringindicatoren op korte termijn. Verhoogde waarden kunnen wijzen op de aanwezigheid van diabetes, hypothyreoïdie, nierfalen. Lage waarden - over diabetische nefropathie, hyperthyreoïdie. Algemene klinische trainingsregels worden gevolgd.

Interpretatie van resultaten - normen en afwijkingen

 1. Klinische analyse. Voor de belangrijkste bloedtest worden waarden van 3,4-5,5 mmol / l op een lege maag als normaal beschouwd. uitslagen <3.4 говорят о гипогликемии. При сахаре 5.6-6.2 ммоль/л выдвигают подозрение на диабет. Показатели выше 6.21 ммоль/л говорят о наличии диабета. Эти же значения применяются для экспресс-теста без учета погрешностей. Данные могут отличаться на 11%.
 2. Glucosetolerantietest. Geldige gegevens voor de studie zijn:
  • vasten - tot 5,6 Mmol / l;
  • na een belading in een half uur - tot 9 mmol / l;
  • na laden na 2 uur - 7,8 mmol / l;
  • overtreding van tolerantie - 7.81-11 mmol / l.
 3. Glycated hemoglobine. Een afwijking van maximaal 6% wordt als de norm beschouwd, wanneer de testresultaten met meer dan 8% worden overschreden, wordt de therapie herzien. In de test is 1% gelijk aan ongeveer 2 mmol / l.
 4. Fructosamine. Normale waarden - 161 - 285 μmol / l, met bevredigende compensatie van diabeteswaarden - 286-320 μmol / l, meer dan 365 μmol / l - decompensatie van diabetes.

Een belangrijk punt vóór de meeste suikertests is een goede voorbereiding. Dit moment wordt beschouwd als een indicatie voor het verkrijgen van nauwkeurige gegevens.

Afhankelijk van het klinische beeld, schrijft de arts een van de glucosetests voor: klinisch, geglyceerd hemoglobine, fructosamine. De beschikbaarheid van de benodigde gegevens zorgt voor een optimale behandeling, controle over de therapie en de toestand van de patiënt.

Hoe suiker wordt aangeduid in de bloedtest

Diabetici moeten regelmatig bloed doneren voor suiker. Niet iedereen kan echter de informatie ontcijferen die verborgen is onder de kolommen met cijfers en tekens of Latijnse namen. Velen geloven dat ze deze kennis niet nodig hebben, omdat de behandelende arts de verkregen resultaten zal toelichten. Maar soms moet je de testgegevens zelf decoderen. Dat is waarom het belangrijk is om te weten hoe suiker wordt aangeduid in de bloedtest.

Latijnse letters

Suiker in de bloedtest wordt aangegeven door de Latijnse letters GLU. De hoeveelheid glucose (GLU) mag niet groter zijn dan 3,3-5,5 mmol / l. De volgende indicatoren worden het vaakst gebruikt om gezondheid te volgen in biochemische analyses.

 • Hemoglobine HGB (Hb): de snelheid is 110-160 g / l. Een kleinere hoeveelheid kan wijzen op anemie, ijzertekort of een tekort aan foliumzuur.
 • Hemocritus HCT (Ht): de norm voor mannen is 39-49%, voor vrouwen - van 35 tot 45%. Bij diabetes overschrijden de indicatoren meestal deze parameters en bereiken ze 60% of meer.
 • RBC-erytrocyten: het percentage voor mannen is van 4,3 tot 6,2 x 10 12 per liter, voor vrouwen en kinderen - van 3,8 tot 5,5 x 10 12 per liter. Vermindering van het aantal rode bloedcellen duidt op aanzienlijk bloedverlies, gebrek aan ijzer- en B-vitamines, uitdroging, ontstekingsprocessen of overmatige lichaamsbeweging.
 • WBC: de norm is 4.0-9.0 × 10 9 per liter. Afwijking naar boven of naar beneden wijst op het begin van ontstekingsprocessen.
 • PLT-bloedplaatjes: de optimale hoeveelheid is 180 - 320 x 10 9 per liter.
 • LYM-lymfocyten: in percentage varieert hun snelheid van 25 tot 40%. Het absolute gehalte mag niet groter zijn dan 1,2 - 3,0 × 10 9 per liter of 1,2 - 63,0 × 10 3 per mm 2. Overtollige indicatoren wijzen op de ontwikkeling van infectie, tuberculose of lymfatische leukemie.

Bij diabetes wordt een significante rol gespeeld door de studie van de bezinkingssnelheid van erytrocyten (ESR), die de hoeveelheid eiwitten in het bloedplasma aangeeft. Het tarief voor mannen is tot 10 mm per uur, voor vrouwen - tot 15 mm / uur. Het is even belangrijk om goede en slechte cholesterol (LDL en HDL) te controleren. De normale waarde mag niet hoger zijn dan 3,6-6,5 mmol / l. Voor het observeren van het werk van de nieren en de lever moet aandacht worden besteed aan de hoeveelheid creatine en bilirubine (BIL). Hun snelheid is 5-20 mmol / l.

Bepaling van glucose in het buitenland

De aanduiding "mmol per liter" wordt meestal gebruikt in de landen van de post-Sovjetruimte. Maar soms kan het gebeuren dat de analyse van de bloedsuikerspiegel in het buitenland moet worden gedaan, waarbij andere aanduidingen van glucosespiegel worden genomen. Het wordt gemeten in milligramprocent, wordt geregistreerd als mg / dl en geeft de hoeveelheid suiker in 100 ml bloed aan.

De bloedsuikerspiegel in het buitenland is 70-110 mg / dl. Om deze gegevens in meer bekende getallen te vertalen, moet u de resultaten met 18 delen. Als het suikerniveau bijvoorbeeld 82 mg / dl is, krijgt u bij conversie naar een bekend systeem 82: 18 = 4,5 mmol / l, wat overeenkomt met de norm. De mogelijkheid om dergelijke berekeningen uit te voeren kan nodig zijn bij het kopen van een buitenlandse glucometer, omdat het apparaat meestal geprogrammeerd is voor een specifieke maateenheid.

Algemene analyse

Om de bezinkingssnelheid van erytrocyten te bepalen, om de hoeveelheid hemoglobine en bloedcellen te bepalen, wordt een volledige bloedtelling voorgeschreven. De verkregen gegevens zullen helpen ontstekingsprocessen, bloedziekten en de algemene toestand van het lichaam te identificeren.

De bloedsuikerspiegel kan niet worden bepaald volgens de algemene analyse. Verhoogde hemocritus of rode bloedcellen kunnen echter wijzen op de ontwikkeling van diabetes. Om de diagnose te bevestigen, moet u bloed doneren voor suiker of een gedetailleerde studie uitvoeren.

Gedetailleerde analyse

In een gedetailleerde analyse kunt u het glucosegehalte in het bloed volgen gedurende een periode van maximaal 3 maanden. Als de hoeveelheid de vastgestelde snelheid (6,8 mmol / l) overschrijdt, kan de diagnose diabetes worden gesteld. Een laag suikergehalte (minder dan 2 mmol / l) is echter gevaarlijk voor de gezondheid en veroorzaakt soms onomkeerbare processen in het werk van het centrale zenuwstelsel.

Vaak worden de resultaten van de analyse gedetecteerd door het percentage hemoglobine- en glucosemoleculen. Deze interactie wordt de Maillard-reactie genoemd. Met verhoogde bloedsuikerspiegels groeit het niveau van geglycosyleerd hemoglobine verschillende keren sneller.

Speciale analyse

Een speciale bloedtest voor suiker zal nodig zijn om diabetes, endocriene stoornissen, epilepsie en pancreasziekten te detecteren. Het kan op verschillende manieren worden gedaan.

 • Standaard laboratoriumanalyse. Bloed wordt van een vinger afgenomen van 8 tot 10 in de ochtend. De analyse wordt uitgevoerd op een lege maag.
 • Glucosetolerantietest. De studie wordt 's ochtends op een lege maag uitgevoerd. Neem eerst het bloed van de vinger. Vervolgens drinkt de patiënt een oplossing van 75 g glucose en 200 ml water, en om de 30 minuten gedurende 2 uur levert hij bloed uit een ader voor analyse.
 • Express studie. Bloedonderzoek voor suiker wordt gedaan met een glucometer.
 • Analyse voor geglycosileerd hemoglobine. De studie wordt uitgevoerd ongeacht de maaltijd. Het wordt als het meest betrouwbaar en nauwkeurig beschouwd, omdat het diabetes in een vroeg stadium kan identificeren.

Om de resultaten van de verkregen gegevens te begrijpen, is het noodzakelijk om niet alleen te weten hoe de suiker in de bloedtest wordt aangegeven, maar ook wat de snelheid ervan is. Bij een gezond persoon is deze indicator niet hoger dan 5.5-5.7 mmol / l. In geval van overtreding van de glucosetolerantie kan het suikerniveau variëren van 7,8 tot 11 mmol / l. Diabetes wordt gediagnosticeerd als de cijfers 11,1 mmol / l overschrijden.

Kennis van hoe het glycemia niveau wordt aangegeven in de analyses en wat de toelaatbare normen zijn, zal het mogelijk maken om een ​​gevaarlijke ziekte in de vroege stadia te identificeren en tijdig maatregelen te nemen. Als u naar een hogere of lagere kant afwijkt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen, uw levensstijl en dieet bekijken.

Een beetje Latijns: wat is de betekenis van suiker in een bloedtest en wat betekenen andere indicatoren in ontcijfering?

Als diabetes wordt vermoed voor zwangere vrouwen, evenals voor mensen met endocrinologische aandoeningen, geven therapeuten vaak aanwijzingen om een ​​deel van het bloed te doneren om het glucosegehalte te bepalen.

Het is moeilijk voor een persoon zonder een medische opleiding om de resultaten te begrijpen. Het decoderen van gegevens betrof een arts.

Maar het is ook nuttig voor de patiënt om te begrijpen hoe suiker wordt aangegeven in de bloedtest.

Wat is de studie over het bepalen van het glucosegehalte in het bloed?

Serum bevat verschillende elementen. Het onderzoek naar plasmaglucoseconcentraties wordt vaak een suikertest genoemd.

Maar in de geneeskunde bestaat zoiets niet. Dit type laboratoriumdiagnostiek wordt een analyse van bloedglucosewaarden genoemd.

Het onderzoek biedt nauwkeurige informatie over koolhydraatmetabolisme. De indicator wordt bepaald door biochemisch of algemeen serumonderzoek.

Wat is de suiker in het bloedonderzoek in Latijnse letters?

Glucose in de vorm van testresultaten wordt aangegeven met drie Latijnse letters - GLU. Volledige naam - glucose.

Gemeten in mmol per liter. De standaardwaarde voor volwassenen varieert tussen 3,89 en 6,38 mmol / l.

Plasma voor onderzoek wordt uit een ader of vinger genomen. Weergave van het hek beïnvloedt de omvang van de norm.

Wat betekenen de letters bij het decoderen van biochemische analyse?

Als bloed biochemie wordt bestudeerd, krijgt een persoon een resultaat in zijn handen, waarin veel afkortingen en afkortingen worden gegeven. Om de analyse correct te decoderen, moet u weten wat de letters op het briefhoofd betekenen.

De volgende indicatoren worden bestudeerd in de loop van biochemisch onderzoek:

 • GLU. Het staat voor glucose. De waarde ervan geeft een schatting van de werking van het menselijke endocriene systeem. Een toename van deze indicator duidt op een prediabetische aandoening, zwangerschapsduur, eerste of tweede type diabetes. Glucose is verantwoordelijk voor het metabolisme van koolhydraten;
 • HGB (Hb). Betekent hemoglobine. De normale waarde varieert van 120 tot 140 g / l. Verantwoordelijk voor het transport van koolstofdioxide en zuurstof naar de organen. Neemt deel aan de pH-correctie. Geeft het kenmerk van de concentratie van hemoglobine in een hele portie bloed. Een lage waarde duidt bloedarmoede, gebrek aan foliumzuur of ijzer aan. Opgeblazen parameters zijn een teken van verdikking van het bloed, darmobstructie, brandwonden, fysieke vermoeidheid;
 • HCT (Ht). Geeft hematocriet aan. Geeft de verhouding van rode bloedcellen en serum aan. Geeft niet het totale aantal rode bloedcellen weer. De optimale waarde voor vrouwen is 35-45%, voor mannen - 39-49%. Het neemt toe met diabetes, aangeboren hartafwijkingen, diarree, braken. Dalingen met bloedarmoede, zwangerschap (vanaf de vijfde maand van de geboorte van het kind);
 • RBC. Onder de RBC begrijpen artsen het aantal rode bloedcellen. Voor vrouwen ligt de optimale waarde op het niveau van 3,8-5,5х1012 / l, voor mannen - 4,3-6,2х1012 / l, voor kinderen - 3,8-5,5х1012 / l. Rode bloedcellen zijn schijfvormig. Dit zijn rode serumcellen. Ze transporteren zuurstof naar organen en weefsels, brengen kooldioxide over naar de longen. De afname van de indicator duidt op bloedarmoede, een tekort aan vitamine B12 en B9, aanzienlijk bloedverlies als gevolg van een verwonding. Erytrocyten stijgen tijdens ontsteking, uitdroging, alcoholvergiftiging, roken, fysieke overbelasting;
 • WBC. Dit is het aantal leukocyten in het serum. Ze worden gevormd in het beenmerg, lymfeklieren. De optimale waarde varieert in het bereik van 4.0-9.0 × 109 / l. Dit zijn witte bloedcellen. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de immuniteit. Afwijking van de standaard geeft de progressie van ontsteking aan;
 • PLT. Geeft het aantal bloedplaatjes aan. Dit zijn elementen van bloed die bloedverlies voorkomen. Ze zijn betrokken bij de vorming van bloedstolsels. De optimale waarde is 180-320 × 109 / l. De afname van de indicator duidt erop dat de persoon de neiging heeft om te bloeden;
 • LYM. In de vorm van biochemische analyse ziet u twee waarden: LYM% (LY%) en LYM # (LY #). De eerste wordt gedefinieerd als het relatieve gehalte aan lymfocyten, de tweede - als absoluut. Het standaard LYM% is 25-40%, LYM # - 1,2-3,0х109 / l. Lymfocyten zijn verantwoordelijk voor de productie van antilichamen, immuniteit tegen verschillende micro-organismen, virussen. Het overschrijden van de norm geeft lymfatische leukemie, tuberculose, infectieziekten aan.

Latijnse benamingen in algemene analyse

Diabetes is bang voor deze remedie, zoals vuur!

Je moet gewoon solliciteren.

Het volledige bloedbeeld is het eerste onderzoek waaraan een bevoegde arts een verwijzing geeft om de algemene toestand van de patiënt te controleren. In aanwezigheid van een ontsteking, oncologisch proces, zal de samenstelling van het bloed volgens de resultaten van een algemene studie afwijkingen vertonen.

Op de vorm van de algemene analyse ziet u de volgende notatie in het Latijn:

 • Hgb. Dit is hemoglobine. De norm voor de vrouw is 120-140 g / l, voor de man - 130-160 g / l. Dalingen in bloedarmoede, nierproblemen, interne bloedingen. Verhoogde uitdroging, hartfalen, pathologieën van het bloedsysteem;
 • Rbc. Dit zijn rode bloedcellen. Ze bevatten hemoglobine. De standaard voor vrouwen is 3,7-4,7 x 1012 / l, voor mannen 4,0-5,1x1012 / l. De concentratie neemt af met bloedverlies, bloedarmoede, chronische ontsteking, in de late zwangerschap. Het niveau van erytrocyten neemt toe bij ziekten van de longen, bronchiën, nieren, hart, lever, wanneer behandeld met hormoonbevattende geneesmiddelen;
 • Wbc. Geeft leukocyten aan. De norm voor beide geslachten is 4,0-9,0x109 / l. De index neemt af in aanwezigheid van een virale infectie in het lichaam, waarbij anticonvulsieve en analgetische geneesmiddelen worden gebruikt. Het aantal leukocyten neemt toe met infecties, ontstekingen, allergieën en neoplasma's. Aanvaarding van het hart, hormonale geneesmiddelen draagt ​​ook bij aan de toename van deze indicator;
 • Plt. Dit zijn bloedplaatjes. Hun optimale waarde is 180-320x109 / l. Concentraties worden verminderd in geval van vergiftiging, hormonale onevenwichtigheden, leverpathologieën, miltziekten, terwijl u diuretica, antibiotica, hormonen, nitroglycerine gebruikt. De toename wordt waargenomen bij ontstekingen in de postoperatieve periode;
 • ESR. Het staat voor de bezinkingssnelheid van erytrocyten. Toont het verloop van de ziekte. De optimale waarde is 2-15 mm / uur voor vrouwen, 2-10 mm / uur voor mannen. Het niveau neemt af met een slechte bloedcirculatie, anafylactische shock. ESR neemt toe in de aanwezigheid van infectie, ontsteking, hormonale onbalans, bloedarmoede, nierproblemen. Tijdens de zwangerschap neemt dit aantal ook toe.

Wat staat er in de resultaten van de glucosetolerantietest?

Als diabetes mellitus wordt vermoed, schrijven artsen een glucoseladingstest voor. Waar het op neer komt is dat eerst een deel van het bloed wordt onderzocht op een lege maag, dan een uur later en twee na het drinken van een suikerhoudende koolhydraatdrank.

De resultaten van de analyse bieden glucosewaarden. Ze worden aangeduid met de Latijnse letters Glu.

Een normale waarde een paar uur na het drinken van een glucosedrank is maximaal 7,8 mmol / l.

Bepaling van glucose (suiker) in het buitenland

Na verloop van tijd kunnen problemen met suikerniveaus leiden tot een hele reeks ziekten, zoals problemen met het gezichtsvermogen, huid en haar, zweren, gangreen en zelfs kanker! Mensen onderwezen door bittere ervaring om het niveau van suikergebruik te normaliseren.

Soms moet je in het buitenland een glucosetest ondergaan (verblijf in een sanatorium, ziekenhuisbehandeling).

Daar wordt de glycemia-concentratie anders aangegeven. Gemeten in milligram-procent - mg / dl.

Het betekent de hoeveelheid suiker in 100 ml serum. In het buitenland is de snelheid van plasmasuiker 70-110 mg / dl. Om dergelijke gegevens in de gebruikelijke cijfers voor Russen te vertalen, moet het resultaat worden gedeeld door 18.

Gerelateerde video's

Over bloedglucosestandaarden in de video:

Dus suiker in de bloedtest wordt aangegeven met drie Latijnse letters - GLU. Het staat voor glucose. In verschillende soorten onderzoeken kan de normale waarde verschillen.

Het hangt af van waar het biologische materiaal (vingers, aderen) werd afgenomen. Een toename of afname duidt op een overtreding op het endocrinologische gebied.

 • Stabiliseert de suikerniveaus lang
 • Herstelt de insulineproductie door de alvleesklier

De aanduiding van bloedsuiker in de analyse

De algemene toestand van een persoon wordt gekenmerkt door de inhoud van verschillende factoren. De hoeveelheid suiker in het bloed kan een bepaald percentage overschrijden. Ook kunnen bij het onderzoeken van bloed lage glucosewaarden worden gedetecteerd. Beide leiden tot verstoring van de functies van het hele organisme. Tegelijkertijd lijdt het immuunsysteem, als een resultaat, aan frequente ontstekingsziekten - in de vorm van steenpuisten en schimmelinfecties.

Ook veel voorkomende symptomen van diabetes zijn een droge mond, verhoogde hoeveelheid urine. Er zijn peeling op de huid en ka gevolg jeukt het allemaal. Een persoon ervaart constante vermoeidheid en zwakte. Als u ten minste één symptoom vindt, moet u de tests op het suikergehalte controleren. Hoe glucose wordt aangegeven in de bloedtest - in Latijnse letters Glu, net als in de analyses is suiker aangegeven.

Analyse-functies

Zorg ervoor dat u het bloed regelmatig controleert op glucose. Iedereen kan ernstige problemen met het lichaam ervaren als deze indicator niet binnen het normale bereik valt. Let vooral op de tests en moet deze regelmatig doorgeven aan die patiënten bij wie de ouders of grootouders aan diabetes lijden, dit is een erfelijke ziekte, het wordt genetisch overgebracht, nakomelingen moeten hun gezondheid monitoren.

Het gevaar bestaat dat je de symptomen van de ziekte niet in jezelf opmerkt, bijvoorbeeld in het geval van een ziekte van type 2 diabetes, er zijn geen sensaties. Om pathologie in de tijd te detecteren, is het noodzakelijk om een ​​dergelijke analyse regelmatig te doorstaan. Hoe vaak moeten de tests worden uitgevoerd? Dit moet eenmaal per jaar worden gedaan. Mensen met overgewicht, ook erfelijk gepredisponeerde mensen, moeten hier zeer goed op letten. Bovendien is dit na veertig jaar een dringende behoefte. Regelmatig testen zal helpen om de ziekte in een zeer vroeg stadium te detecteren, wanneer het veel gemakkelijker is om ermee om te gaan.

Hoe werkt de analyse voor de bepaling van suiker in het bloed. De analyse wordt 's morgens op een lege maag gegeven. Het kan zowel uit de vinger als uit de ader worden genomen. Er is ook een test, die wordt uitgevoerd met een bloedglucosemeter. Tests met een glucometer zijn voorlopig en moeten worden bevestigd. Express studies kunnen thuis of in laboratoria worden uitgevoerd voor snelle analyses. Met een verhoogd of verlaagd suikergehalte, wordt aanbevolen dat testresultaten worden verkregen in een conventioneel laboratorium. De resultaten verkregen in het laboratorium, met een zekere nauwkeurigheid om de aanwezigheid of afwezigheid van de ziekte vast te stellen. Als er tekenen zijn van diabetes, wordt de analyse eenmaal gegeven, in andere gevallen wordt herhaalde analyse uitgevoerd.

Er is een bepaalde snelheid, deze is niet afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en mag niet hoger of lager zijn dan de vastgestelde indicatoren van de hoeveelheid glucose in het bloed. Deze cijfers zijn verschillend voor het onderzoek, afhankelijk van het feit of een vinger wordt doorboord of een ader op de arm. Hoe wordt het bloedsuikerniveau in tests aangegeven? De aanduiding in de bloedsuikertest wordt bepaald door mmol / l. De standaard is de suiker die in het bloed wordt aangewezen van 3,3 tot 5,5 mmol / l. Aanvaardbare aanduiding van suiker in bloedonderzoek verhoogd van 5 tot 6 wordt beschouwd als de eerste voorbode van diabetes. Hoewel nog geen diagnose genoemd. Diabetes zelf is 6 en hoger. In de avond vóór de studie, is het noodzakelijk om overmatige fysieke inspanning te vermijden en geen alcohol te misbruiken en niet te veel te eten.

Glucose testen opties

Om de ziekte te bepalen, zijn er een aantal onderzoeken die in het laboratorium worden uitgevoerd. Deze studies worden uitgevoerd om de schending van de hoeveelheid suiker te bepalen, het signaleert een abnormaal koolhydraatmetabolisme in het lichaam. En in welk stadium is deze of gene pathologie.

Over biochemie is dit een analyse die wordt uitgevoerd onder laboratoriumomstandigheden. Het maakt het mogelijk om verschillende pathologieën te detecteren. Inclusief specifieke gegevens over glucose verschijnen ook. Meestal maakt dit deel uit van de diagnose, uitstekende preventie van vele diagnoses. Hoe wordt suiker in het algemeen aangeduid in de bloedtest? In een eenvoudige analyse van het algemene zijn dit verwarde symbolen, in feite is het Latijn. Hoe wordt glucose of suiker in de bloedtest in Latijnse letters aangegeven? De aanwijzing van bloedglucose in een bepaalde assay, net als in de assays, suiker is aangewezen - Glu. De aanduiding van bloedsuikerspiegel vanwege bepaalde parameters.

De volgende studie bepaalt de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid glucose in het plasma. In eerste instantie mag een persoon niet eten of drinken, dit is de eerste test, vervolgens een glas heel zoet water en vervolgens nog eens 4 monsters met een interval van een half uur. Dit is de meest nauwkeurige studie van diabetes, hoe goed het lichaam omgaat met de uitdagingen.

Met de glucosetolerantietest, die het C-peptide toont, kunt u de status van bètacellen en de prestaties van hun functies evalueren. Het is dit deel van de cel dat verantwoordelijk is voor de productie van insuline. Met behulp van deze studie is het mogelijk om te begrijpen of aanvullende toediening van insuline noodzakelijk is, omdat niet elke diagnose deze injecties vereist. Met deze test kunt u de vereiste therapie voorschrijven in elk geval.

Speciaal geglycosyleerd hemoglobine moet worden gecontroleerd. Dit laat zien hoe hemoglobine wordt gecombineerd met suiker in een bepaald organisme. De specifieke meting van glycohemoglobine hangt rechtstreeks af van het glucosegehalte. Deze studie biedt de mogelijkheid om de situatie één tot drie maanden vóór de analyse te bespreken.

Een onderzoek naar het niveau van fructosamine stelt u in staat om de toename van suiker in één drie weken te bepalen. Met de test kunt u de effectiviteit van de behandeling bepalen of een andere, geschiktere behandeling voorschrijven.

Expressanalyse kan rechtstreeks door uzelf worden uitgevoerd. Het wordt uitgevoerd met behulp van een glycometer. Hoewel deze test niet veel tijd kost, is het principe van de studie exact hetzelfde als in het laboratorium, de gegevens kunnen als relevant worden beschouwd. Een veel nauwkeurigere professionele beoordeling en overweging van de hoeveelheid glucose. Patiënten waarderen echter het vermogen om elke dag minstens de toestand van hun lichaam te controleren.

Aanduiding van suiker in de analyse met de belasting

De aanduiding in elke analyse wordt uitgevoerd met behulp van de Latijnse aanduiding glucose Glu. Zoals hierboven al is aangegeven, wordt de standaard beschouwd als 3,3-5,5 mmol / l. In het biochemische proces veranderen de indices enigszins, afhankelijk van hoe oud de specifieke patiënt is. Deze gegevens kunnen echter veilig als irrelevant worden beschouwd en worden niet in aanmerking genomen; ze zijn alleen van belang voor specialisten en zijn in sommige extreme gevallen nodig wanneer de indicator op de grens staat.

Soms is het niet alleen nodig om het bloed te onderzoeken, maar ook om gegevens met een lading te nemen ter vergelijking. Dit betekent dat iemand, voordat hij wordt getest, bezig is met een bepaalde fysieke belasting, het is noodzakelijkerwijs onder de supervisie van artsen in volledige veiligheid. Vaak voegt deze specifieke test extra nauwkeurigheid toe aan de resultaten.

De snelheid van maximaal 7,8 mmol / l kan oplopen en het zal niet als een definitieve diagnose worden beschouwd, als tijdens de test een belasting werd toegediend, is het belangrijk om de behandeling te corrigeren in het geval er een cijfer van 11 of meer is.

Belang van resultaten

Verhoogde glucose is vooral een luid signaal dat het lichaam al begint te lijden aan diabetes. Soms is er een laag niveau. Het is uiterst zeldzaam, maar de ondergrens van de norm of zelfs een sterke daling betekent een ernstige daling van de glucose, die kan worden veroorzaakt door vergiftiging.

Het is regelmatig nodig om onderzoek te doen naar glucose, met name naar die mensen die grootouders of grootouders hebben die vergelijkbare problemen hebben. Bovendien kan een biochemisch onderzoek bijvoorbeeld gedetailleerd vertellen over de toestand van het lichaam en gegevens over andere diagnoses verschaffen. Dit helpt gemakkelijk om op tijd aandacht aan de ziekte te schenken en op tijd een effectieve behandeling te starten.

We leren hoe in de analyse suiker in het bloed wordt aangeduid. Wat moet je weten?

Nadat een formulier met testresultaten van een arts is ontvangen, is het op het eerste gezicht niet gemakkelijk om te begrijpen wat zich achter de namen of kolommen met cijfers en symbolen schuilhoudt.

Natuurlijk kan de behandelende arts alles over de tests vertellen, maar het is niet overbodig om te weten hoe de tests duiden op bloedsuiker, de aanwezigheid van een ontstekingsinfectie of andere ziekten.

Hoe is de bloedsuikerspiegel in Latijnse letters?

De meeste indicatoren van bloedtests worden uitgevoerd op hematologieanalysators die automatisch automatisch tot 24 parameters kunnen berekenen. Latijnse letters dragen de aanduiding, gevolgd door de verkregen laboratoriumgegevens.

Deze indicatoren worden alleen aangegeven bij het uitvoeren van biochemische of speciale medicijnanalyse van bloed voor glucose.

In een gedetailleerde analyse

Het suikergehalte kennen bij het verkrijgen van een gedetailleerde bloedtest is vrij eenvoudig. Deze gegevens worden aangegeven in de regel aangegeven door de Latijnse letters GLU of Glucose.

Zoals hierboven vermeld, mag deze indicator volgens de norm niet lager zijn dan 3,89 mmol / l en hoger dan 6,38 mmol / l.

Een te lage of te hoge indicator kan wijzen op een gevaar voor de menselijke gezondheid.

Verlaging van het suikergehalte tot 2 mmol / l kan leiden tot ernstige verstoringen van het centrale zenuwstelsel van een persoon.

De toegepaste bloedtest wordt ook gebruikt om het gemiddelde suikergehalte gedurende een periode van maximaal drie maanden te bepalen. Deze analyse is bedoeld om diabetes te identificeren.

De resultaten worden geïnterpreteerd om het percentage hemoglobine in het bloed te bepalen, dat zich bindt aan glucosemoleculen. Deze reactie wordt de Maillard-reactie genoemd. Deze reactie is sneller en het niveau van geglycosileerd hemoglobine in het bloed neemt toe als het glucosegehalte verhoogd is.

In de algemene analyse

In het algemeen kan een bloedtest slechts enkele parameters worden waargenomen, zoals de bezinkingssnelheid van erytrocyten, de hoeveelheid hemoglobine, het aantal bloedcellen en andere.

Volledig bloedbeeld wordt gebruikt om bloedziekten te bepalen en ontstekingen in het lichaam te detecteren.

Deze analyse wordt toegewezen om de algehele conditie van het lichaam te bepalen.

Het is onmogelijk om het niveau van suiker in het bloed te bepalen volgens een algemene bloedtest.

Maar bij het ontcijferen van zo'n indicator als hematocriet of RBC, kan men oordelen over het vermoeden van diabetes, dat wil zeggen een verlaging van de bloedglucosespiegels. Deze indicator geeft de verhouding in het bloed van erytrocyten en plasma aan. Normale snelheden variëren van 2 tot 60%. Met een toename van een persoon kan diabetes worden gediagnosticeerd.

Speciale bloedtest voor suiker

Een speciale bloedtest voor suiker wordt voorgeschreven om diabetes mellitus, endocriene aandoeningen in het lichaam, epilepsie en ziekten van de pancreas te detecteren.

Er zijn verschillende soorten bloedsuikertests:

 1. laboratorium;
 2. snelle analyse met behulp van een glucometer;
 3. testen op glucosetolerantie of testen met belastingen;
 4. analyse van geglyceerd hemoglobine.

Het suikerniveau kan de volgende indicatoren hebben:

 1. 5,5 - 5,7 mmol / l (wanneer een persoon gezond is);
 2. 7,8 mmol / l of 7,8-11 mmol / l twee uur na een maaltijd (glucosetolerantie is bij een persoon verminderd);
 3. 7,8 mmol / l of meer 11,1 mmol / l twee uur na een maaltijd (met diabetes).

Indicator van bloedglucose

Het bepalen van het glucosegehalte in het bloed wordt meestal gebruikt om gegevens in millimol per liter te berekenen. Deze meeteenheid wordt voornamelijk gebruikt in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. In het buitenland worden bloedsuikerspiegels vaak gemeten in mg% of milligram per cent.

Deze indicatoren kunnen ook worden geregistreerd als mg / dl. Deze gegevens geven het aantal milligrammen glucose of suiker per 100 milliliter bloed aan. De snelheid voor deze gegevens varieert van 70 tot 110 mg%.

Om deze gegevens te vertalen naar meer bekende, kunt u een speciale formule gebruiken. Het is noodzakelijk om de indicatoren in mg% te delen door 18. Op dezelfde manier kunt u ook inverse berekeningen uitvoeren.

Kennis van dit principe van vertaling is vereist voor mensen die van plan zijn om een ​​examen in het buitenland te ondergaan of om een ​​bloedglucosemeter in het buitenland aan te schaffen. Deze apparaten kunnen op slechts één meeteenheid worden geprogrammeerd.

conclusie

Nadat voedsel het menselijke lichaam binnenkomt, dat wil zeggen, elke hoeveelheid eiwitten, vetten of koolhydraten, stijgt het glucosegehalte in het bloed. Afhankelijk van het soort voedsel kan het suikerniveau erg snel stijgen en ook snel dalen, of geleidelijk stijgen en dalen.

Een orgaan zoals de pancreas reageert onmiddellijk op de groei van glucose en produceert insuline.

Twee tot drie uur na het eten van een maaltijd, keren de bloedglucosewaarden gewoonlijk terug naar normaal. Dat wil zeggen, op verschillende tijdstippen van de dag, kan het niveau van glucose in het bloed variëren.

Medikov.net

Site over gezondheid en medicijnen

Wat is de betekenis van suiker in de bloedtest en wat is de snelheid ervan?

Een bloedtest wordt gedaan, zodat de specialist kan observeren hoe het verloop van de ziekte optreedt. Indien nodig, kan de arts na het bestuderen van de analyse een andere behandeling voorschrijven. De veranderingen die in het lichaam optreden in aanwezigheid van de ziekte zijn zichtbaar op de bevindingen. In dit geval kan de ziekte zelfs in de vroege stadia in het menselijk lichaam worden gedetecteerd.

Bij een zwangere vrouw laten bloedtesten afwijkingen zien. Ook volgens de verkregen gegevens, kunt u de toestand van de foetus bepalen.

In het verkregen resultaat zijn er een aantal indicatoren. Elke indicator heeft in dit geval zijn eigen tarief. Als u afwijkt van deze normen, identificeert de arts de ziekte, dan kan hij de juiste behandeling voorschrijven. Elke indicator wordt aangegeven met een Engelse afkorting.

Als u de beschikbare regels kent, kunt u de testresultaten zelf lezen. Maar als u ze heeft begrepen, moet u zichzelf geen onafhankelijke diagnose stellen zonder een arts te raadplegen.

Een bloedtest wordt als een gebruikelijke test beschouwd. Bloed wordt zonder speciale training van de vinger afgenomen. Na ontvangst van de resultaten kan de arts de bestaande afwijkingen van de norm zien en een algemeen beeld van de gezondheid van de patiënt creëren.

Meestal is de patiënt geïnteresseerd in iets: "Is het mogelijk om erachter te komen hoeveel suiker in het bloed zit en hoe suiker wordt aangewezen in de bloedtest?

Biochemische bloedtest

In biochemische analyse kun je erachter komen hoeveel suiker in het bloed zit. Een dergelijke analyse wordt beschouwd als een subtype van gewone analyse. Het zal worden uitgevoerd wanneer afwijkingen van de norm worden onthuld in de algemene analyse. Hiermee kunt u de juistheid van de diagnose verduidelijken en ervoor zorgen dat de behandeling correct is voorgeschreven.

Bij decoderen wordt alfabetische afkorting gebruikt. Wat betekent suiker in een bloedtest?

In de biochemische analyse van suiker genoemd het woord "glucose". Als alternatief kan er naar worden verwezen als "Glu". De snelheid mag niet lager zijn dan 3,30 mmol / l en mag niet hoger zijn dan 5,50 mmol / l. Als dit cijfer hoger is dan normaal, kan dit duiden op de aanwezigheid van diabetes mellitus. Deze stof is verantwoordelijk voor de organisatie van het juiste koolhydraatmetabolisme.

Aan de hand van de verkregen bloedtest kunt u nagaan of een persoon gezond of ziek is. U kunt ook begrijpen wat afwijkingen zijn en wat moet worden behandeld.

Hoe wordt de bloedsuikerspiegel in tests aangegeven en uit welke tests blijkt?

De inhoud

Verhoogde of verlaagde bloedglucose duidt op een stoornis in verband met koolhydraatmetabolisme. Het pathologische proces kan lang asymptomatisch zijn, zonder vergezeld te zijn van enige tekenen. Patiënten gaan in de regel al in extreme gevallen naar de arts wanneer ze gestoord worden door hoofdpijn, malaise en andere onaangename uitingen die de normale activiteiten verstoren. Om de ontwikkeling van een ernstige ziekte te voorkomen, moet u regelmatig bloed doneren voor analyse. Je moet ook weten hoe suiker wordt aangegeven in de bloedtest.

Wanneer analyses en interpretatie van resultaten doen

Glucose is betrokken bij het leveren van zuurstof en energie aan het lichaam. Artsen hechten bijzonder belang aan de controle van deze indicator, aangezien elke afwijking kan wijzen op ernstige overtredingen.

Het is noodzakelijk om in dergelijke gevallen bloed voor suiker te onderzoeken:

 • drastisch gewichtsverlies zonder de dagelijkse voeding en levensstijl te veranderen;
 • verminderde prestaties, constante vermoeidheid;
 • droge mond, dorst;
 • verhoogt de hoeveelheid urine.

Deze eenvoudige procedure zal helpen om de gezondheidstoestand te volgen, op tijd om de behandeling te starten in geval van verdenking van de ontwikkeling van een ziekte.

Het is verplicht om regelmatig een bloedglucosetest te doen bij mensen van wie de familieleden problemen hadden met het koolhydraatmetabolisme, evenals bij patiënten met overgewicht en hoge bloeddruk.

Het decoderen van de resultaten van de bloedsuikertest heeft de glucose-aanduiding - de Latijnse letters GLU. Over het algemeen is er geen suikertest. Deze combinatie van letters wordt alleen gebruikt bij het uitvoeren van biochemische en speciale onderzoeken. Glucoseconcentratie wordt gemeten in mmol / l. Er wordt een onderzoek uitgevoerd met behulp van hemolytische analysers, waarmee een groot aantal parameters, waaronder suiker, kan worden bepaald.

Patiënten bij wie diabetes wordt vastgesteld of ervan wordt verdacht het te krijgen, kunnen thuis een suikertest doen met een speciale meter en strips. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse is het mogelijk om het suikerniveau binnen enkele seconden na het aanbrengen van bloed op de strip te bepalen.

Soorten suikertests

Er zijn verschillende soorten tests die kunnen worden gebruikt om de bloedsuikerspiegel bij volwassenen te bepalen.

 1. De Express-methode is de handigste en gemakkelijkste manier om het glucosegehalte te bepalen. U kunt thuis een studie uitvoeren als er een speciale apparaat-glucosemeter (bloedglucosemeter) en teststrips zijn.
 2. De diagnostische methode voor het laboratorium is de meest informatieve en betrouwbare manier om suiker te bepalen. Het wordt uitgevoerd in laboratoria met behulp van speciaal gereedschap.
 3. Analyse van geglycosyleerd hemoglobine wordt uitgevoerd als de resultaten met behulp van de laboratoriummethode moeten worden opgehelderd.
 4. De "sugar load" -methode wordt gebruikt om het suikerniveau te detecteren en om te analyseren hoe het verandert na het consumeren van koolhydraatproducten.

De eerste twee zijn de belangrijkste methoden voor het bepalen van het glucoseniveau, de tweede twee zijn extra of specificeren, ze worden gebruikt om de diagnose te bevestigen.

Voordat u biologisch materiaal inneemt om de glucoseconcentratie te bepalen, moet u zich voorbereiden. Als dit niet gebeurt, kunnen de resultaten ernstig worden verstoord. Het wordt aanbevolen om het biomateriaal 's ochtends op een lege maag door te geven. Haal het uit je vinger. De laatste maaltijd moet niet later zijn dan de avond ervoor (8 uur vóór de test), je kunt water drinken. Alcohol mag niet gedurende 24 uur worden gebruikt. Op de ochtend van de test is het beter om je tanden niet te poetsen, geen kauwgom te kauwen en geen drugs te drinken om de meest nauwkeurige resultaten te krijgen.

Patiënten zijn zelden geïnteresseerd in, zoals aangegeven in de bloedtest bij volwassenen, de glucoseconcentratie. In de regel interpreteert de behandelende arts de resultaten en trekt daaruit conclusies, stelt een diagnose en schrijft een behandeling voor. Als de studie vaak met een preventief doel wordt uitgevoerd of thuis wordt uitgevoerd, moet u bekend raken met hoe u de beschikbare digitale waarden begrijpt en de resultaten van de bloedsuikertest zelf kunt ontcijferen.

Norm en afwijkingen

Bij een gezond persoon ligt het glucosegehalte in het bloed in het bereik van 3,5 tot 5,5 mmol / l. Als de indicatoren 6,0 mmol / l bereiken, duidt dit op een pre-diabetische toestand. De patiënt moet een effectieve therapie worden voorgeschreven voor het verlagen van de bloedsuikerspiegel. Een glucoseniveau van meer dan 6,1 mmol / l is een van de belangrijkste symptomen van diabetes. Suiker toename kan niet alleen gebeuren met deze pathologie.

Hoge aantallen kunnen door dergelijke factoren worden geactiveerd:

 • epilepsie;
 • ziekten van de organen die verantwoordelijk zijn voor de productie van hormonen (schildklier, hypofyse, bijnieren);
 • onstabiele emotionele en mentale toestand;
 • fysieke uitputting;
 • stress, depressie;
 • eten voor analyse;
 • het nemen van medicijnen van bepaalde farmacokinetische groepen.

Er zijn een aantal ziekten waarbij het suikerniveau wordt verlaagd.

Deze pathologie van het spijsverteringsstelsel, lever, hart en bloedvaten, het zenuwstelsel. Ook nemen de percentages na alcohol- of drugsintoxicatie, uithongering, vergiftiging met vergiftiging, obesitas en metabole stoornissen af.

Ongeacht de reden voor de afwijking, u moet deze elimineren. Vaak kost het veel tijd en moeite. Therapie dient alleen door een specialist te worden voorgeschreven. Thuis kunt u een beroep doen op diëten, sporten. Het is echter veel gemakkelijker om de ontwikkeling van pathologische processen te voorkomen. Om dit te doen, volstaat het om regelmatig een bloedtest voor suiker te doen, op tijd om op afwijkingen te reageren.

Interpretatie van symbolen in de bloedtest

De resultaten van bloedonderzoek worden door specialisten op alle medische gebieden gebruikt om een ​​diagnose te stellen, het verloop van de ziekte te volgen, de voorgeschreven behandeling indien nodig te wijzigen. Veranderingen in het lichaam in het geval van verschillende ziekten worden weergegeven op de waarde van de indicatoren in de resultaten van bloedonderzoeken, wat het mogelijk maakt om verschillende ziekten van menselijke inwendige organen in de vroege stadia te identificeren. Bloedonderzoeken bepalen afwijkingen tijdens de zwangerschap bij vrouwen, evenals de conditie en ontwikkeling van de foetus.

De resultaten van de analyses wezen op een aantal indicatoren met numerieke waarden. Er zijn bepaalde limieten voor het niveau van normen voor deze indicatoren. Op basis van de afwijkingen van deze normen kan de arts besluiten over veranderingen in de gezondheid van de mens en de noodzakelijke behandeling voorschrijven.

Engelse bloedafkortingen worden gebruikt als symbolen in de bloedtest. Als je deze benamingen en hun toegestane limieten kent, kun je de resultaten van de analyses gemakkelijk lezen. Op basis van de resultaten van alleen bloedonderzoeken, zonder een gekwalificeerde specialist te raadplegen, moet u echter geen onafhankelijke conclusie trekken over de gezondheidstoestand.

We zullen de letteraanduidingen in bloedtests ontcijferen, de numerieke limieten van de indicatoren binnen hun normen aanduiden en de mogelijke oorzaken van afwijkingen aangeven.

Decodering van tekens in bloedonderzoek

Beschouw de basisnotatie in de algemene analyse van bloed, omdat deze analyse de meest voorkomende is en objectief de veranderingen toont die door het hele lichaam voorkomen. Bloedafname gebeurt met de vinger, hiervoor is geen speciale voorbereiding vereist. In de resultaten van de algemene analyse van bloedindicatoren stellen indicatoren de arts in staat om het algemene beeld van de gezondheidstoestand van de mens te observeren, veranderingen en afwijkingen van de norm te diagnosticeren. We vermelden de basisaanduidingen in de analyse van bloed en hun betekenissen:

1. HGB, Hb, hemoglobine - hemoglobine. Het transporteert zuurstof en kooldioxide naar alle organen, neemt deel aan de regeling van de pH-waarde en karakteriseert de concentratie van hemoglobine in volbloed. Het normale niveau is 110-160 g / l. Gereduceerd hemoglobine is geassocieerd met anemie, ijzer- of folaatdeficiëntie. Verhoogde waarde van de indicator kan een teken zijn van zware fysieke inspanning, verdikking van het bloed, brandwonden, darmobstructie.

2. NST, hematocriet - hematocriet. Geeft de verhouding van rode bloedcellen en plasma aan, niet de totale waarde van rode bloedcellen weergevend. Normaal gesproken is dit 42-60%. De snelheid is verhoogd bij aangeboren hartafwijkingen, diabetes, braken, diarree. De afname wordt waargenomen bij bloedarmoede, bij vrouwen - in de tweede helft van de zwangerschap.

3. RBC - aanduiding in de algemene bloedanalyse van het aantal erytrocyten, rode bloedcellen met een schijfvorm. Rode bloedcellen transporteren zuurstof naar de weefsels en organen en transporteren kooldioxide naar de longen. Normaal gesproken is dit voor mannen 4 - 6 x 10 12 l, voor vrouwen 4-5,5 x 10 12 l. Een verlaging van het aantal rode bloedcellen kan een teken van bloedarmoede zijn en gebeurt ook met groot bloedverlies, ijzertekort, vitamine B9 en B12. De waarde van de indicator neemt toe met uitdroging, de aanwezigheid van ontstekingsprocessen, met sterke fysieke inspanning, roken, alcoholisme.

4. PLT - bloedplaatjes. Bloedplaten die bloedverlies voorkomen. Neem deel aan de vorming van bloedstolsels in het geval van schade aan bloedvaten. De normale waarde is 350-500 duizend / mm bloed. Verlaagde waarden duiden op een toegenomen bloeding.

5. WBC - leukocyten. Witte bloedcellen die de menselijke immuniteit ondersteunen. Normaal gesproken is hun niveau 3,5-10 duizend / mm 3. Elke afwijking van de indicatorwaarde van de norm signaleert de aanwezigheid van ontstekingsziekten in het lichaam.

6. LYM - lymfocyten. Verantwoordelijk voor het gehalte en de productie van antilichamen en immuniteit voor verschillende virussen en micro-organismen. Normaal gesproken is hun gehalte in het bloedplasma 30%. De toename kan te wijten zijn aan tuberculose, lymfatische leukemie en verschillende infectieziekten.

7. ESR - erythrocyten bezinkingssnelheid. Deze indicator karakteriseert het gehalte aan eiwitten in het bloedplasma. Normaal niveau - niet meer dan 17-18 mm per uur. Verhoogde ESR is een teken van ontsteking.

De biochemische analyse is een subtype van de algemene bloedtest en wordt uitgevoerd in gevallen waarin afwijkingen van indicatoren van normale waarden werden gedetecteerd in de algemene bloedanalyse. Met de analyse kunt u de diagnose specificeren of de toegewezen behandeling aanpassen. In de biochemische analyse van bloed vertegenwoordigen de symbolen de letterafkorting of de algemene naam voor de indicator. Overweeg de notatie van een biochemische bloedtest te ontcijferen:

1. Totaal eiwit. Het vertegenwoordigt de totale hoeveelheid eiwitten in het bloed, is betrokken bij de bloedstolling, transport van verschillende stoffen naar organen en weefsels. Normaal komt dit overeen met 64-84 g / l. Het overschrijden van de norm kan praten over infecties, artritis, kanker.

2. Glucose. In een biochemische bloedtest wordt het "Glu" of het woord "glucose" genoemd. Normaal overschrijdt dit niet meer dan 3,30-5,50 mmol / l. Een stijging van de frequentie signaleert de ontwikkeling van diabetes. In het lichaam is glucose verantwoordelijk voor het metabolisme van koolhydraten.

3. Ureum. Het wordt gevormd tijdens de afbraak van eiwitten. Het is normaal gesproken 2,5 - 8,3 mmol / l. De waarde van de index neemt toe met nieraandoeningen, darmobstructie, ziekten van het urinestelsel.

4. LDL, HDL, in de biochemische analyse van bloed, betekent het niveau van cholesterol, dat betrokken is bij het metabolisme van vetten, de productie van vitamine D, en de werking van geslachtshormonen beïnvloedt. De grenzen van de norm zijn 3,5 - 6,5 mmol / l. Deze indicator neemt toe met atherosclerose, hart- en vaatziekten en leveraandoeningen.

5. BIL - bilirubine. Het pigment is rood-geel van kleur, gevormd na de afbraak van hemoglobine. Totaal bilirubine bestaat uit indirect en direct bilirubine, normaal gesproken komt het overeen met de waarden van 5-20 μmol / l. Een sterke toename van de frequentie duidt op een tekort aan vitamine B12, de ontwikkeling van geelzucht en kanker.

6. Creatinine. Het is een indicator van het werk van de nieren, neemt deel aan het energiemetabolisme van weefsels. Het niveau van de norm hangt af van de massa van het menselijk lichaam en bedraagt ​​53-115 μmol / l. In de regel wijst een toename van deze indicator op nierfalen.

7. a-amylase, amylase - amylase. Bevordert de afbraak en vertering van koolhydraten. De normale waarde voor α-amylase is 28-100 eenheden / l, voor pancreasamylase - 0-50 eenheden / l. Een stijging van de frequentie kan duiden op peritonitis, pancreatitis, diabetes mellitus en enkele andere ziekten.

8. lipase - lipase. Pancreasenzym dat vetten afbreekt. Normaal overschrijdt het niet 190 eenheden / l. Bij het ontcijferen van de notatie van een biochemische bloedtest, zal een toename van de index de ontwikkeling van ziekten van de pancreas aangeven.

9. AlAT (ALT) - alanine-aminotransferase. Een speciaal enzym dat wordt gebruikt om de leverfunctie te diagnosticeren. ALT verschijnt in het bloed als lever-, hart- en niercellen worden vernietigd. Normaal gesproken mag de indicator niet groter zijn dan 41 eenheden / l. voor mannen en 31 eenheden / l. bij vrouwen.

We hebben de interpretatie van de notatie van biochemische analyse van bloed geleid in relatie tot de meest gebruikelijke en standaardindicatoren. Naast deze benamingen worden ook andere indicatoren gevonden in de bloedtest voor biochemie: gamma-GT, alkalische fosfatase, LDL (lipoproteïne met lage dichtheid), triglyceriden, K + (kalium), Na (natrium), Cl (chloor), C-reactief eiwit, ijzer. Deze abnormale waarden kunnen ook wijzen op verstoringen in het menselijk lichaam.

Zoals u kunt zien, wetende dat de benamingen in bloedtests en de limieten van normale waarden zijn, kunt u onafhankelijk bepalen of de indicator zich binnen het normale bereik bevindt. Vergeet echter niet dat alleen een arts de juiste decodering van de analyse kan uitvoeren.